Kosten & aanmelden

Een cursus om uitgebreid kennis te maken met het ontstaan, de geschiedenis en ontwikkeling van Oirschot

Kosten van deelname

Het cursusgeld voor de cursus Oirschotlogie september t/m december 2017 bedraagt € 90,00 per persoon. U ontvangt daarvoor:

De lage prijsstelling is mogelijk door de belangeloze medewerking van de docenten en subsidie van de gemeente Oirschot.

Voorwaarden

Annulering en Restitutie

Aansprakelijkheid

De Projectgroep Oirschotlogie, en de ondersteunende verenigingen/stichtingen Stichting Behoud Erfgoed Oirschot, Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot, Heemkundekring Den Beerschen Aard, IVN afdeling Oirschot en VVV Oirschot aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de projectgroep Oirschotlogie georganiseerde activiteiten.

Aanmelding

Het aantal aanmeldingen voor deze cursus is inmiddels zo groot (ruim meer dan het dubbele van de toe te laten 20 cursisten) dat we hebben besloten de aanmelding voor deze cursus te sluiten. Er zijn reeds plannen om de cursus in de toekomst nogmaals te organiseren. Wilt u daar over op de hoogte gehouden worden of heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan ons contactformulier in. We betreuren het dat we u op dit moment teleur moeten stellen.