Inhoud & planning

Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud van de cursus Oirschotlogie. Helemaal onderaan de pagina vindt u de planning van de cursus Oirschotlogie (maart t/m juni 2023).

Inleiding en rondleiding door het centrum van Oirschot

Inleiding en rondleiding door het centrum van Oirschot

TIP (Toeristisch Informatie Punt) Oirschot-gidsen Leo Parren en Raymond van de Wal vertellen, al rondlopend door het centrum van Oirschot, de cursisten over de geschiedenis van het dorp. In deze inleidende rondleiding worden alle onderwerpen die verderop in de cursus aan bod komen, kort aangestipt.

Historie en bestuur

Historie en bestuur

In de historische raadskelder van Oirschot vertelt Anton Neggers over de historie van Oirschot. Hij bespreekt de hoogtijdagen van het dorp en de neergang vanaf de achttiende eeuw. Daarnaast gaat hij dieper in op de bestuurlijke geschiedenis van het dorp. Neggers is als genealoog en regionaal historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van Oirschot en Best. Hij is voorzitter van heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.

Dorpsontwikkeling en architectuur

Dorpsontwikkeling en architectuur

Oirschot biedt verschillende bijzondere architectonische objecten. Aan de hand van foto’s en voorbeelden neemt docent Rik Adriaans cursisten mee in de ontwikkeling van het dorp. Hij vertelt hoe langzaam maar zeker Oirschot eruit kwam te zien zoals het nu is.

De Beerzen

De Beerzen

In het Oude Kerkje in Middelbeers vestigt Guus Staps de aandacht op De Beerzen. Oostelbeers, Westelbeers en Middelbeers zijn belangrijke kernen in de gemeente Oirschot en Staps gaat daarom verder in op hun bestaansgeschiedenis.

Natuur en landschap

Natuur en landschap

Voor deze les is het van belang dat cursisten hun jas en een kussentje meebrengen, want Jack van Nunen gaat per huifkar met de cursisten door het buitengebied van Oirschot. Daar legt hij uit hoe het landschap in onze gemeente is gevormd en hoe het beïnvloed werd en wordt door de mens. Daarbij ligt de focus vooral op het landschap, maar ook flora en fauna komen aan bod. Jack is bijna 25 jaar natuurgids bij IVN Oirschot. Hij geeft daar diverse cursussen en is lid van Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.

Religieus erfgoed

Religieus erfgoed

Op de geboortegrond van Oirschot, in het Mariakerkje (Boterkerkje), doceert Wim van den Biggelaar over het religieus erfgoed in de gemeente. Daarin staan de twee kerken in Oirschot centraal. Van den Biggelaar is bouwkundig geschoold en TIP (Toeristisch Informatie Punt) Oirschot-gids.

Industrieel erfgoed

Industrieel erfgoed

Zoveel mogelijk wordt getracht de presentatie van Arthur de Vries en Han Smits over het industrieel erfgoed in de gemeente te laten plaatsvinden bij een van de bestaande industriële ondernemingen. De presentatie handelt inhoudelijk over alle vormen van nijverheid, waarbij de roemruchte meubelindustrie een ruime aandacht krijgt.

Oirschots dialect en volksverhalen

Oirschots dialect en volksverhalen

In het historische Hoeve 1827 (voorheen Café Vingerhoeds) vertellen Alda van de Ven en Leon Vingerhoeds over het Oirschotse dialect. De lezing wordt grotendeels gehouden in het ‘plat Orskots’. In deze lezing zijn ook verschillende volksverhalen opgenomen die een belangrijke rol speelden in Oirschot.