Kosten & aanmelden

Een cursus om uitgebreid kennis te maken met het ontstaan, de geschiedenis en ontwikkeling van Oirschot

Kosten van deelname

Het cursusgeld voor de cursus Oirschotlogie maart t/m juni 2020 bedraagt € 110,00 per persoon. U ontvangt daarvoor:

De lage prijsstelling is mogelijk door de belangeloze medewerking van de docenten en subsidie van de gemeente Oirschot.

Voorwaarden

Aanmelding en deelname

Per cursusgroep worden maximaal 25 personen toegelaten. Heeft u interesse in deelname? Vul dan ons aanmeldformulier volledig in. Wilt u op de hoogte gehouden worden of heeft u andere vragen? Vul dan ons contactformulier in.

Acceptatie van deelnemers geschied in volgorde van ontvangst van volledig ingevulde aanmeldingsformulieren.

Annulering en restitutie

Aansprakelijkheid

Ondanks onze goede zorgen, gaven eerdere cursisten aan dat het op sommige locaties koud was en dat de zitplaatsen hard waren. U kunt hierop voorbereid zijn door het meenemen van een zitkussentje en aantrekken van warme kleding. De locaties zijn te uniek om vanwege deze reden te laten vervallen uit ons programma.

De Projectgroep Oirschotlogie, is een samenwerkingsverband van de verenigingen/stichtingen:

De projectgroep Oirschotlogie is juridisch ondergebracht bij Stichting De Vijf Wachters. De projectgroep Oirschotlogie alsmede Stichting De Vijf Wachters zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens georganiseerde activiteiten.