Oirschotlogie

Een cursus om uitgebreid kennis te maken met het ontstaan, de geschiedenis en ontwikkeling van Oirschot

Oirschotlogie, wat is dat dan?

Oirschotlogie is een cursus over de geschiedenis en ontwikkeling van Oirschot, De Beerzen en Spoordonk op het gebied van: historie en bestuur, natuur en landschap, ruimtelijke ontwikkeling, architectuur, religieus erfgoed, industrieel erfgoed, onderwijs, folklore, cultuur en dialect.

Het doel van Oirschotlogie

Het doel is om inwoners en andere geïnteresseerden wegwijs te maken in de cultuurhistorische geschiedenis en de ontwikkeling van de gemeente Oirschot. Het creëren van passie voor je woonplaats. Door het overdragen van kennis wordt een gevoel van verbondenheid met Oirschot verkregen. Deze verbondenheid zal uiteindelijk leiden tot bescherming en behoud van de woonkernen en het buitengebied. De kennis van het verleden kan gebruikt worden om de toekomst beter vorm te geven. Het ontstaan van een netwerk van vrijwilligers is hierbij erg van belang.

De cursisten

Tot de doelgroep behoort iedereen die een warme belangstelling heeft voor (cultuur-)historie, natuur, erfgoed, architectuur en geschiedenis van Oirschot, De Beerzen en het kerkdorp Spoordonk. Voor raadsleden van de Gemeente Oirschot en/of gemeenteambtenaren kan de cursus bijdragen aan een goede basiskennis van het werkgebied. Verder kan de cursus voor ‘nieuwe inwoners’, die Oirschot hebben gekozen als woonplaats, een goed middel zijn om meer te weten te komen en snel te integreren.

De projectgroep

De organisatie van de cursus, het werven van de docenten, de communicatie, het lesmateriaal en de promotie is in handen van de projectgroep Oirschotlogie. Deze projectgroep is een uniek samenwerkingsverband van de volgende Oirschotse verenigingen en stichtingen: